altinoz.com.tr

31 Mayıs 2022 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

20 HAZİRAN 2022

BASIN DUYURUSU

31 MAYIS 2022 TARİHİ İTİBARIYLA MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3.363,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 1.087,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2.276,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.