tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

31 Ekim 2020 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

20 KASIM 2020

BASIN DUYURUSU

31 EKİM 2020 TARİHİ İTİBARIYLA MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 1.934,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 806,8 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 1.127,9 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.