altinoz.com.tr

31/10/2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 541)

31 Aralık 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30642 (4. Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 541

31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

31/12/2018 TARİHLİ VE 541 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan “87.05” ibaresinden sonra gelmek üzere 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.