30 Nisan 2018 Tarihi İtibarıyla Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sayı: 2018/67                      21 MAYIS 2018

BASIN DUYURUSU

30 NİSAN 2018 TARİHİ İTİBARIYLA MERKEZİ YÖNETİM BRÜT BORÇ STOKU

Merkezi yönetim brüt borç stoku 30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla 921,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Borç stokunun 553,1 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 368,1 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır.

Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine Müsteşarlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Merkezi Yönetim Borç Stoku İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın