altinoz.com.tr

2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

13 Temmuz 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30830

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2018/3 sayılı Genelge

GENELGE

2019/14

2/8/2018 tarihli ve 30497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/3 sayılı Genelge eki (1) sayılı listenin (17) numaralı sırasının dördüncü sütununa “MİLLİ EĞİTİM BAKANI,” ibaresinden sonra gelmek üzere “YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI,” ibaresi eklenmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

12 Temmuz 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI