2018/12004 Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

06 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30470

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/12004

Millî Savunma Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 17/5/2018 tarihli ve 601 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4/6/2018 TARİHLİ VE 2018/12004 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR

MADDE 1- 17/7/2017 tarihli ve 2017/10606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Millî Savunma Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Esasların 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2/7/1953 tarihli ve 6095 sayılı Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince Türkiye’de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanun kapsamında yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esaslar ise NATO kural ve uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 2- Sayıştayın görüşü alınan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Esasları Millî Savunma Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın