altinoz.com.tr

2018/11773 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar

05 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30442 (Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11773

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7/5/2018 tarihli ve 1915 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tamamı için tıklayınız.