altinoz.com.tr

2018/11520 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30318

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11520

Ekli “Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2/3/2018 tarihli ve 510494 sayılı yazısı üzerine. 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 27/10/2008 tarihli ve 2008/14268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararın 1 inci maddesinde yer alan “Sivas,” ibaresinden soma gelmek üzere “Şanlıurfa,’’ ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Birinci kategori: Minimum toprak işlemeli tarım uygulamalarına 45 TL/da.”

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.