2018/11 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

22 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30543

Cumhurbaşkanlığından:

GENELGE

2018/11

19/03/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bölünmüş Yolların Yapımı” konulu 2008/3 sayılı Genelgenin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

21 Eylül 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bu Yazıyı Paylaşın