2017/10922 Emniyet Genel Müdürlüğünce Yürütülen Pasaport ve Sürücü Belgesi Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesine Dair Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

28 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30224

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10922

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 4/10/2017 tarihli ve 3419 sayılı yazısı üzerine, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 11 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

16/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10922 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesine dair süre 2/1/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın