2017/10841 Borç Yönetiminin İhtiyaçları ve Gelişimi Dikkate Alınarak, 2017 Yılı İçin Net Borçlanma Limitinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

07 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30203

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10841

Borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için net borçlanma limitinin yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 13/9/2017 tarihli ve 23534 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

22/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10841 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, 2017 yılı için yüzde beş oranında artırılan net borçlanma limitinin ilave yüzde beş oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar Kararname tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın