altinoz.com.tr

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31349

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2020’’ ibaresi “31/12/2021’’ olarak, “1/1/2021’’ ibaresi “1/1/2022’’ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/7/2013 28720
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 30/10/2015 29517
3- 7/5/2016 29705
4- 20/4/2018 30397
5- 31/7/2019 30848
6- 3/12/2019 30967
7- 6/2/2020 31031