altinoz.com.tr

2017/10779 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2017 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

23 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30163 (Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10779

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kumullarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2017 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 25/8/2017, diğer yarısının 25/12/2017 tarihinde ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/8/2017 tarihli ve 6631 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI