2017/10648 Oduna Dayalı Orman Ürünü Satışlarından Alınan Fon Paylarının Belirlenmesi Hakkında Karar

24 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30164

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10648

Oduna dayalı orman ürünü satışlarından alınan fon paylarının belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Orman ve Su İşleri Bakanlığının 5/7/2017 tarihli ve 10 sayılı yazısı üzerine, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

17/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10648 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 30 uncu ve 34 üncü maddelerine göre yapılan oduna dayalı orman ürünü satışlarında satış bedeli üzerinden alıcılardan tahsil edilen mülga Ağaçlandırma Fonu ve mülga Orman Köylerini Kalkındırma Fonu payları ayrı ayrı sıfır olarak uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın