2017-2018 Tapu Harcı Masrafları

2017-2018 Tapu Harcı masrafları ne kadar?

Konut alım-satım işlemleriniz sırasında, satış değerinin kaç TL olarak açıklanması gerektiği, hem tapu harcına esas matrahın belirlenmesi, hem de değer artış kazancının hesabı yönünden önemlidir.

Konut alım satımlarında tapu harcı; emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, alım satım sırasında, alıcı ve satıcı tarafından açıklanan değer üzerinden, yüzde 4 oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı hesaplanmakta, binde 20’şer oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir.

Tapu Harcı nasıl hesaplanır?

Konut alacaksınız veya satacaksınız. O halde tapu harcı masrafınızın ne olacağını merak ediyorsunuz demektir. Bu haberde ‘2017-2018 Tapu Harcı nasıl hesaplanır?’ sorunuzun yanıtını örnekler eşliğinde bulabilirsiniz.

Gayrimenkul alım – satımı yapacakları yakından ilgilendiren konular arasında tapu harcı geliyor. Ya da halk literatüründeki adıyla ‘tapu masrafı’. 2012 yılı mevzuatlarına göre bir gayrimenkulün alım satımında söz konusu gayrimenkulün bedeli üzerinden binde 33 oranında tapu harcı alınıyordu. Ödenmesi gereken bu miktarın yarısı alıcı yarısı da satıcı tarafından ödeniyordu. Bu da şu demek oluyordu? Gayrimenkulün satış bedelinin binde 16,5’ini alıcı, binde 16,5’lik kısmını ise satıcı ödüyordu.

2017-2018 yılında ise söz konusu mevzuatta değişiklik yapıldı. Yeni mevzuata göre, gayrimenkul alacak veya tam tersi satacaksanız, gerçek satış bedeli üzerinden binde 20’şer(%2) oranında ayrı ayrı tapu harcı ödeyeceksiniz. Konunun daha net algılanması adına aşağıdaki somut örnekleri baz alarak tapu harcı için cebinizden ne kadarlık bir miktar çıkacağını görebilirsiniz. ‘İşte 2017-2018 Tapu Harcı nasıl hesaplanır?’ sorusunun yanıtları.

500 bin TL’lik evin tapu harcı nedir?

500 bin TL’lik bir evin satışında ki eğer satış bedeli gerçek bedel üzerinden bildirilmiş ise alıcı ve satıcının ödemesi gereken tapu devir harcı tutarı 10 bin TL olur. Tapu harcı masrafları tapu bedelinin binde 20’si oranında olduğu için 500 bin TL’lik bir gayrimenkulün satışında ödenecek tapu harcı da 10 bin TL rakamına denk gelir. Ve bu oran alandan ve satandan ayrı ayrı tahsil edilir. Ancak altını çizmekte fayda var; bu rakamlara döner sermaye masrafları dahil olmuyor. Bu masraflar için de yaklaşık 150 – 200 TL arasında bir rakamı gözden çıkarmak gerekiyor.

Binde 20 terimine çok takılmayın Binde 20’nin daha basit yazılmış şekli Yüzde 2 yani %2’dir

Bu ücret eğer aralarında bir anlaşma sağlanmamışsa genel olarak “alıcı” tarafından ödenir.

Kredili Tapu Satışlarında, Belediye Beyan Değeri mi? Kredi Çekilen Değer mi Gösterilir?

Tapu harçları normalde satış değerleri üzerinden gösterilir. Örnek olarak alım satım yaptığınız gayrimenkulün satış değeri 100.000 TL ise tapu yada bu değeri beyan etmeniz gerekiyor. Satış rakamı üzerinden tapu harçları yüksek bedeller doğruyor. Genellikle bu değerler belediyeden alınması gereken “Beyan değeri “üzerinde yazan rakam üzerinden gösteriliyor. Beyan değerleri normal satış değerlerinin üçte biri veya dörtte biri gibi düşük bir bedel belirlenir. Bilindiği üzere tapu satışlarında satış beyanı verirken belediyeden alınan beyan değeri aşağısında bir rakam verilmesi yasak. Alım-satım yapan kişiler genellikle bu bedel üzerinden işlem yapmak isterler.

Bu açıklamayı yaptıktan sonra kredili satışlara da değinelim. Beyan değerinin belirlenmesi tapu harçlarının belirlenmesi için gerekir ve harçlar buna göre belirlenir. Kredili satışlarda genel olarak tavsiyemiz kredi çekilen miktar tutarından gösterilmesidir. Burada maliye tarafından kıskaca alınmak istenmiyorsa ne kadar kredi çekiyorsanız bu rakamı beyan olarak göstermelisiniz. beyan değeri üzerinden gösterip kredi çektiğiniz miktarı göstermez iseniz Yarın bir gün incelemeye girebilir ve maliyeden ceza yiyebilirsiniz.

2017-2018 de Tapuda Döner Sermaye Ücretleri Değişti!

2013 ün son ayında tapuda döner sermaye harçlar normalde 105 TL iken 2016 ya girilmesi ile birlikte döner sermaye ücretleri 120 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan işlemler artık döner sermaye işlemlerine 120 TL olarak yansımaktadır. Fakat bununla birlikte tapu harç masrafları henüz değişiklik göstermemiştir.

Her Sene Tapu Harcı Masrafları Artar mı?

Tapu harçları devletin öngördüğü durumlarda yasalara göre artış gösterir. 2013 de %4 iken 2014 te %6 ya çıkma söz konusu değildir. Tapu Harçlarının artışı senelere tabi olmayıp Tapu Müdürlüğünün belirlediği tarife üzerinden devam eder ve bu yönetmelik değişmedikçe kaç sene geçerse geçsin tapu masrafları aynı oranda kalır.

Emlak ve Vergi Masrafları Tapu Harcı ve Gelir Vergisi

Gayrimenkul satışından elde edilen kazanç belli koşullarda, ‘değer artış kazancı’ kapsamında gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Satış sırasında tapuda gösterilen değer, gelir vergisine tabi tutulacak kazancın hesabında dikkate alınacağından önemlidir.

Konutun satış bedeli ile maliyet bedeli arasındaki fark (elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar da bulunan değerden çıkartılacaktır) “Değer Artış Kazancı” olarak vergilendirilmektedir. Eğer konut, satın alındıktan 5 yıl sonra satılırsa “Değer Artış Kazancı” vergisinden muaftır.

2009 yılında, konutun satışından elde edilen gelirlerin 7.600 TL’si “Gelir Vergisi’nden muaftır. Bu tutarın üzerinde oluşan kazançlar ise, aşan tutara göre %15-35 oranlarında vergilendirilmektedir.

Konuyu toparlama açısından, 2017-2018 yılı tapu devirlerinde harç ve döner sermaye ödemeleri şu şekildedir.

Tapu harcı masrafı 1000 de 40 yani %4 tür. Acının ödemesi gereken rakam %2 olurken satıcının ödemesi gereken tapu harcı %2 olarak aralarında paylaşması gerekmektedir.

Tabi eğer satıcı tapu masraflarına karışmayacağını beyan ederse ve alıcıda bunu kabul ederse tapu harçlarını ve döner sermaye ücretlerini alıcı şahıs öder.

Tapu Harcı İndirimi Sona Ermiştir.

Kaynak: emlakdanismanlari.com

Bu Yazıyı Paylaşın