tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

2017/11183 İmralı Hava Askeri Yasak Bölgesinin Dikey Yükseklik Sınırının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

10 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30328

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11183

İmralı hava askeri yasak bölgesinin dikey yükseklik sınırının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 15/11/2017 tarihli ve 4799 sayılı yazısı üzerine, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11183 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) LT-P7 tanıtmalı İmralı: ikinci derece hava askeri yasak bölgesinin 28.000 Fit olan dikey yükseklik sınırı 8.000 fit olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.