2017/11175 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30286 (3.Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11175

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 25/12/2017 tarihli ve 138255 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 nci maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19.06.2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13.10.2012 28440
15.02.2013 28560
30.05.2013 28662
09.05.2014 28995
06.08.2014 29080
05.03.2015 29286
08.04.2015 29320
27.08.2015 29458
19.11.2015 29537
08.04.2016 29678
05.10.2016 29848
22.02.2017 29987
03.05.2017 30055
17.08.2017 30157
Bu Yazıyı Paylaşın