2017/11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

31 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30287 (3.Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı: 2017/11170

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2016 tarihli ve 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 8/12/2017 tarihli ve 30189627 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci, maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

 

Bu Yazıyı Paylaşın