2017/11162 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

30 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30286 (3.Mükerrer)

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11162

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/12/2017 tarihli ve 34538 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

25/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11162 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
24.12.2015 29572

 

Bu Yazıyı Paylaşın