altinoz.com.tr

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2254)

05 Mart 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31059

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2254

Ekli “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü”nün yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.