2017/11030 Karaman Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar

13 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30269

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı: 2017/11030

Ekli “Karaman Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/11/2017 tarihli ve 115745 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KARAMAN SERBEST BÖLGESİNİN YER VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE

KURULUP İŞLETİLMESİNE DAİR KARAR

MADDE I- (1) Karaman İli sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, Karaman Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2- (1) Karaman Serbest Bölgesinin, Karaman Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi Anonim Şirketi tarafından kurulup işletilmesine karar verilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Karaman Serbest Bölgesi

Bu Yazıyı Paylaşın