altinoz.com.tr

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

30 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29786

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nin eki “EK-1-B”de yer alan “TABLO III” bölümünün “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup
1. KURULUŞ İŞLEMLERİA. Şahıs İşletmeleri

  • İşçisiz
  • İşçili
121

154

121

98

77

98

47

77

B. Adi Ortaklıklar 213 174 154 142
C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler 239 201 180 154
D. Hisseli Komandit, Limited Şirketler ve Kooperatifler 487 434 387 337
E. Anonim Şirketler 602 487 422 363
F. Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu 1.363 1.039 844 714
G. Şube Açılışları

  • İl Sınırlarında
  • İl Dışında
148

298

109

227

98

195

83

165

MADDE 2 – Aynı Tarifenin eki “EK-3”te yer alan “2016 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ” bölümünün “V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER” başlığı altındaki “1. KURULUŞ İŞLEMLERİ” kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞ VE İŞLEMLER
1 KURULUŞ İŞLEMLERİ
A. Tek Şahıs İşletmeleri 180
B. Adi Ortaklıklar 239
C. Limited Şirketler, Kollektif ve Adi Komandit Şirketler ve Kooperatifler 602
D. Anonim Şirketler 909

MADDE 3 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tarife hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.