tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

1218 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

27 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30814

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Karar No. 1218               Karar Tarihi: 18.06.2019

Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.