1 Yıl, Maliye’ye Göre 365 Gün, SGK’ye Göre 360 Gün

Elbette ihtiyaçların önceliği gibi bir durum var, biliyorum. Haklı olarak bugünlerde herkes asgari ücretin ne olacağıyla ilgili. Aslında zaten belli olan asgari ücret günü geldiğinde açıklanacak.

Ancak asgari ücret kadar önemli olan ve hepimizin de çokça ilgi gösterdiği bir diğer konu da emeklilik.

Bundan yaklaşık 4,5 yıl önce Bir Yıl Kaç Gün? başlıklı bir yazı yazmıştım. O günden bu yana 36.302 görüntüleme almış, ilgi görmüş bir yazıdır.

Okumayanlar okusun isterim ama, yazının özeti de şudur:

Sosyal Güvenlik Kurumu, teknolojinin bu noktada olmadığı günlerin alışkanlığıyla hâlâ daha, 1 yılı 360 gün olarak kabul ediyor.

Yani her yıl 5 gününüz hesaba katılmıyor ve 25 yıl prim ödemek zorunda olan birinin toplamda 125 günü, bir kurum istiyor diye Uzay boşluğunda yok oluyor.

Artık yıl dediğimiz 366 günlü yılları da sayıp 6-7 günün hesabını yapmıyoruz bile.

125 gün geç emekli olmanız da sizin 4 aylık maaşınıza denk geliyor.

Böyle şey olmaz.

KONU NİYE YENİDEN AÇILDI?

Aslında her gün üzerinde tepinilmesi gereken bu konuyu, yıllar sonra yeniden dile getirme sebebim 26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘da yer alan bir maddede geçen bir ifade.

Bu kanunun günlük amortismanla ilgili 34. maddesinde şu ifade yer alıyor:

“213 sayılı Kanunun 320 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Dileyen mükellefler, amortisman işlemine, işletme aktifine yeni kaydedilecek iktisadi kıymetler (ikinci fıkra kapsamındakiler hariç) için bunların kullanıma hazır olduğu tarihte başlayıp ve her bir hesap dönemi için kıymetin aktifte kaldığı süre kadar gün esasına göre amortisman ayırabilir. Sürenin gün olarak hesaplanması için Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen faydalı ömür süreleri üçyüzaltmışbeş ile çarpılır.”

Yani?

Niye üçyüzaltmışbeş ile çarpılıyor?

Çünkü 1 yıl 365 gün.

Kanun demiyor ki, “Ya, 1 yıl 365 gün ama Maliye onu 360 gün olarak kabul etsin, evet, siz de ona göre işlem yapın.

Çünkü Milattan Sonra 2000 bilmem kaç senesinde herhangi bir kurum 1 yılın kaç gün olarak kabul edileceğine kendi kafasına göre karar veremez.

Niye?

Çünkü yıl artık Milattan Sonra 2000 bilmem kaç.

PEKİ YA SGK?

Anladığımız kadarıyla bütün bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ilgilendirmiyor.

Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 28 Eylül 2008 Tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ‘inin 2.1.2. maddesi’nin b-1 bendindeki “Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay / dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir” ifadesi yerli yerinde duruyor.

Yani 1 yıl üçyüzaltmış gündür diyor.

İnanılır gibi değil. Ama bu topraklarda oluyor.

YIL MİLATTAN SONRA 2000 BİLMEM KAÇ

Üstüne basmak için defalarca aynı ifadeyi kullanıyorum:

Beyler bayanlar. Hanımlar beyler. Erkekler kadınlar.

Sigortalılar sigortasızlar. Sigortalılıklarının başındakiler sonundakiler.

Yıl Milattan Sonra 2000 bilmem kaçtır.

Bir kurum kendisi öyle istiyor diye, 365 gün olan 1 yılı, 360 gün olarak kabul edemez.

Ve bu konu asgari ücretin kaç lira olacağı kadar önemlidir.

Bu Yazıyı Paylaşın