altinoz.com.tr

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) ile İlgili 11/12/2017 Tarihli ve 2017/44 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı