altinoz.com.tr

Genel Kurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER’in Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/2)

10 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30474

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı: 2018/2

Genelkurmay Başkanlığına, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER (Mu.1974-7)’in atanmasına karar verilmiştir.

9 Temmuz 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI