altinoz.com.tr

Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 294

28 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29871 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenlemeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki...