altinoz.com.tr

Diğer Vergiler

2018/11542 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

27 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 30373 (3.Mükerrer) Başbakanlıktan: Karar Sayısı : 2018/11542 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan...