altinoz.com.tr

Yurtdışında Yaşama Deneyimi, Benlik Algısını Netleştiriyor

ABD’deki Rice Üniversitesi, Columbia Üniversitesi ve North Carolina Üniversitesi araştırmacılarının Organizational Behavior and Human Decision Processes dergisinde yayımladıkları çalışmaya göre, yurtdışında yaşamak benlik algısını netleştiriyor. Yurtdışında yaşayan insanlar kendileriyle ilgili daha tutarlı, net ve stabil inançlar geliştiriyor. Kariyer planlarını karakterlerine daha uygun çizebiliyor.

Benlik algısıyla ilgili daha önce de çalışmalar yapılmış ve boşanmak, işten çıkarılmak gibi olayların kişilerin benlik algısını bulanıklaştırdığı sonucuna varılmıştı. Benlik algısını netleştirme üzerine ise en az 100 yıldır kafa yorulduğunu, Alman filozof Hermann von Keyserling tarafından 1919’da yazılan “Bir Filozofun Gezi Günlüğü” adlı kitabında görebiliyoruz. Keyserling“İnsanın kendisine giden en kısa yol, dünyayı görmekten geçer,” diyor. 100 yıl sonra deneysel olarak kanıtlanıyor filozofun bu sözü.

Araştırmacılar, çalışmalarını anket yoluyla, 1874 katılımcı ile gerçekleştirdi. ABD’de uluslararası MBA programlarına kayıtlı olan ve çalışmanın başından itibaren yurtdışında yaşayan veya çalışma esnasında yerleşen katılımcılardan toplanan veriler yorumlandı. Yurtdışında yaşarken, yetiştiği kültürden ve normlardan farklı yerleri tecrübe eden insanlar, bununla baş etmeye çalışırken kendini muhakeme etmeye başlıyor. Muhakeme esnasında kültürlerinden getirdikleri değerleri ve normları görüp, bunların benliklerindeki etkisini fark ediyorlar. Kişi, kendisinin nasıl biri olduğunu belirleyen değerler ile sırf yetiştiği kültürü yansıtanlar arasında ayrım yapmaya başlayabiliyor.

Araştırmaya göre, kişilerin tecrübe ettiği ülke sayısından çok, ülkelerde yaşadığı süre önemli. Yurtdışında uzun yıllar yaşamış insanlar, benlik algılarını geliştiriyor, daha tatminkar ve stressiz bir yaşama sahip olabiliyorlar. Netleşen benlik algıları sayesinde kariyerlerinde de iyi kararlar alıyor, karakterlerine ve değerlerine uygun kariyer seçmeyi başarıyorlar. Çalışma hayatında daha iyi performans gösteren bu kişiler, ulusal çapta çalışan ancak yabancı elemanlarla çalışmak isteyen şirketler için de iyi bir kaynak.

Kısıtlı çalışmalar bize bazı görüler kazandırsa da genelleme yapmamıza olanak tanımıyor. Katılımcıların yetiştikleri kültür, tecrübe ettikleri kültür, eğitim seviyeleri, gidiş amaçları gibi çok değişkenli araştırmaların yapılması, yurtdışında yaşama deneyiminin benlik algısı üzerindeki etkisini daha da iyi analiz etmemize olanak sağlayabilir.