altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 28/05/2018 Tarihli ve 621 Sayılı Kararı