Yüksek Seçim Kurulunun 09/05/2018 Tarihli ve 418 Sayılı Kararı ve Eki 145 Sayılı Genelge Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemleri