altinoz.com.tr

Yerlileştirme Yürütme Kurulu ile İlgili 2018/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

24 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30311

Başbakanlıktan:

Konu : Yerlileştirme Yürütme Kurulu

GENELGE

2018/1

Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek üzere ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlan ile gündemdeki konulara göre ilgili bakanlann kaülnm ile “Yerlileştirme Yürütme Kurulu” (Kurul) oluşturulmuştur. Kurulun sekretarya hizmetleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşan tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kurulun çalışmaları ile ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payının arttırılması hedeflenmektedir.

Kurula ilgili tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları katkı verecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan