Velayet Hakkı, Evlat Edinme Hariç, Anne ve Baba Dışında Kimseye Verilemez

T.C.
YARGITAYİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

 
Esas : 2021/3898
Karar : 2021/5281
Tarih : 23.06.2021

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Hakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli yazısı ile istenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar TMK 166/3 maddesine göre boşanmışlar, mahkemece ortak çocuklar Abuzer Miraç Canbolat ve Gamze Canbolat’ın velayetleri çocukların dedesi olan Fahri Şireci’ye verilmiş, karar her iki tarafın temyiz etmemesi üzerine 30.09.2020 tarihinde kesinleştirilmiş, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığının 02.03.2021 tarihli talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarihli yazısı ile karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş dosya Dairemize gönderilmiştir.

TMK’nun 335. maddesine göre ergin olmayan çocuk ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. 336. maddede ise “evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikle kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir” hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 404. maddesinde velayet altında bulunmayan küçüklerin vesayet altına alınacağı düzenlenmiştir.

Somut olayda; taraflar mahkemeye sundukları anlaşmalı boşanma protokolünde ortak çocuklar Abuzer Miraç Canbolat ve Gamze Canbolat’ın velayetlerinin dedeleri Fahri Şireci’ye verilmesini kararlaştırmışlar, mahkeme de protokol hükmü gibi ortak çocukların velayetlerinin dede Fahri Şireci’ye verilmesine karar vermiştir. Türk Medeni Kanunundaki düzenlemelere göre velayet hakkı, münhasıran anne ve babaya tanınan bir hak olup, evlat edinme hali hariç olmak üzere, anne ve baba dışında kimseye tevdi olunamayacağından, mahkemece ortak çocuklar Abuzer Miraç Canbolat ve Gamze Canbolat’ın velayetlerinin dedeleri Fahri Şireci’ye verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir,

SONUÇ : Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 23.06.2021 (Çrş.)

Bu Yazıyı Paylaşın