altinoz.com.tr

Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30567

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sahil Güvenlik Kurmay Başkanı” ibaresi “Sahil Güvenlik Komutanının görevlendireceği Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı” şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/9/2005 25942
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/11/2008 27052
2- 20/3/2009 27175
3- 8/6/2011 27958
4- 17/6/2011 27967
5- 3/8/2012 28373
6- 27/3/2013 28600
7- 28/6/2013 28691
8- 12/4/2014 28970
9- 7/8/2014 29081
10- 6/2/2015 28259
11- 28/5/2015 28369
12- 14/8/2015 29445
13- 21/1/2016 29600
14- 10/5/2016 29708
15- 13/4/2017

30037