tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1702)

24 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30928

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1702

Ekli “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

23 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı ve (b) bendinin (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.”

“7) Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı ve (b) bendinin (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.”

“6) Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.