altinoz.com.tr

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/7)

11 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31863

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1- 5/9/2012 tarihli ve 28402 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-5 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız