Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/7)

15 Mart 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30361 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
13/6/2012 28322 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/11/2017

30255 (Mükerrer)

Bu Yazıyı Paylaşın