Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/16)

04 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30441

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/5/2010 27579
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 11/9/2015 29472 Mükerrer
2- 18/4/2016 29688 Mükerrer
3- 29/11/2017 30255 Mükerrer
4- 11/4/2018 30388 Mükerrer

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın