tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3492)

04 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31385

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3492

Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

3/2/2021 TARİHLİ VE 3492 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurulularda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasıdır.

Kaynak tutarı

MADDE 2- (1) Türkiye Maarif Vakfına, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 231 milyon 98 bin Türk Lirasına kadar kaynak aktarılabilir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.