Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 10/3/2016 Tarihli ve 10256/19855 Sayılı Kararı

26 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29665

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin Ödeme Sistemi İşletmeciliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetleri İlişkin Karar

Karar Sayısı: 10256/19855

Karar Tarihi: 10 Mart 2016

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (BKM) Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren banka ve diğer finansal kuruluşların kart ihraç ve kart kabul faaliyetinde bulunmalarını sağlamak üzere yürüteceği kartlı sistem kuruluşu faaliyetinin, BKM’nin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve ödeme sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Bu Yazıyı Paylaşın