altinoz.com.tr

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030)’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5787)

08 Temmuz 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31890

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5787

Ekli “Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030)”nın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

7 Temmuz 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.