Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/18)

02 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30409

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/3/2017 tarihli ve 30014 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi DistileAlkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/55)’nin Distile Alkollü İçki Kategorilerinin Tanımları ve Özellikleri Başlıklı EK-1 listesinin (b) maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Rom aromalandırılmamalıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın