altinoz.com.tr

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1426)

15 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30859

CUMHURBAŞKANI KARARI

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1426

8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 20/7/1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi, 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 ve 479 uncu maddeleri gereğince karar verilmiştir.

14 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.