TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ ve TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

02 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30409 (Mükerrer)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/5/2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 8737 Formlar-Yapı Ruhsatı Standardı ile İlgili Tebliğ ve 26/4/2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın