altinoz.com.tr

Telsiz Sesi Efekti Kullanarak Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtmak Dolandırıcılıktır

T.C.
YARGITAY
Yirmiüçüncü Ceza Dairesi

Esas No : 2015/2447
Karar No : 2015/5977
Tarih : 03.11.2015

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR :

Hükmolunan ceza miktarlarına nazaran sanıklar müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;

Sanıkların 24-27/04/2010 tarihleri arasında katılanlar M.. Ö.. ve İ.. K.. ile şikayetçiler B.. A.., V.. G.., N.. N.., İ.. Ö.. ve Ö.. K..’ı arayarak kendilerini başsavcı, polis, jandarma olarak tanıtıp hesaplarının ele geçirildiğini, durumu düzeltmek için para göndermeleri gerektiğini söyledikleri, telefon konuşmaları sırasında telsiz sesi efekti kullandıkları, bunun üzerine katılan M.. Ö.. ile şikayetçiler B.. A.., V.. G.., İ.. Ö.. ve Ö.. K..’ın birden fazla kere; şikayetçi N.. N..’in ise tek sefer sanıkların belirttiği bankalara para yatırdıkları; katılan İ.. K..’nın ise birden fazla kez kontör alarak sanıklara şifrelerini söylediği, bu suretle sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hile kullanarak katılanları ve şikayetçileri aldatıp menfaat elde ederek katılanlar M.. Ö.. ve İ.. K.. ile şikayetçiler B.. A.., V.. G.., İ.. Ö.. ve Ö.. K..’a karşı zincirleme suç niteliği kazanan dolandırıcılık, şikayetçi N.. N..’a karşı ise dolandırıcılık suçlarını işlediklerinin beyanlardan, arama tutanaklarından, kamera kayıtlarından ve tüm dosya kapsamından anlaşıldığından mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

SONUÇ :

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, o yer Cumhuriyet savcısının, sanıklar müdafiinin, sanık M.. D.. müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 03.11.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.