altinoz.com.tr

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 06/04/2018 Tarihli ve 2018/12 Sayılı Kararı

12 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30389

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 06/04/2018

Karar No : 2018/12

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 08/02/2018 tarihli ve 12885 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 02/02/2018 tarihli ve 23 No’lu Toplantısında aldığı Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı ihracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde ihracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı’nın kabulüne, karar verilmiştir.

Karar metni için tıklayınız.