tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31400

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “sertifika almış ve” ibaresi  “sertifika almış veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
9/12/2017 30265
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin

Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 24/1/2018 30311
2- 8/7/2019 30825 (Mükerrer)