Tabelalara Standart Getiriliyor

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Hizmet Standardları İhtisas Kurulunun Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesince, “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar” standart taslağı hazırlandı.

TSE’den tabela standardı taslağına ilişkin edinilen bilgiye göre, tabelalar imla kurallarına dikkat edilerek, uygun puntolarla yazılacak. Tabelalarda Türkçe kelimeler kullanılacak ancak tabelada yabancı dilde ifadeler de istenilmesi halinde, yabancı dildeki kelimeler Türkçe metnin altına yüzde 25 küçük puntolarla yazılacak.

Tabelaların imalatında kullanılacak malzemeler dış etkilere karşı dayanıklı, kir, pas tutmayan ve kolayca temizlenebilecek özellikte saç levha, mermer, pirinç, tunç, cam veya plastik malzemeden yapılacak.

“Tarihi özelliği bulunan tabelalar korunacak”

Yerleşim alanlarında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait ışıklı tanıtım tabelaları, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilecek. Yön ve yer gösterici tabelalar, aynı levha üzerinde birlikte kullanılabilecek. Kamu kurumlarının hizmet binaları üzerindeki tabelaların dışında, hizmet binalarının kent içindeki yerini tarif etmek amacıyla konulacak yönlendirme ve bilgi tabelaları için belediyeden izin alınacak. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları, kamu mekanları üzerinde yer almayacak.

Tarihi özelliği bulunan tabelalar korunacak, tarihi özelliği bulunan binalarda tabela seçimi ise yapı mimarisi dikkate alınarak yapılacak. Tabelalar kent estetiğini ve mimari dokusunu değiştirmeyecek ve siluetiyle çelişmeyecek, kentin doğal veya tarihi sit alanını bozmayacak şekilde yerleştirilecek.

“Tabelalar ışıklandırmayla süslenmeyecek”

Tabelalar ışık verici vasıtalarla süslenmeyecek, sade, anlaşılır, logo ve yazı dışında başka unsurlar bulundurmayacak şekilde, büyüklük ve küçüklüğüne göre kenarlarından yeterli boşluk bırakılarak tasarlanacak. Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar 40 santimetreye 60 santimetreden, sağlık kuruluşunun ana yollardan uzak oluşu sebebiyle konulabilecek bilgi levhaları 100 santimetreye 80 santimetreden, acil tabelası ise 50 santimetreye 70 santimetreden küçük olamayacak. Kötü görünümlü, formu bozulmuş, yazısı silinmiş, rengi solmuş tabelalar kullanılmayacak.

“Ağaçlara tabela asılmayacak”

Acil tabelası dışındaki tabelalar, bina yüzeyine dik olacak şekilde asılmayacak. Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret tabelasıyla kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecek. Tabelaların direkleri, engellilerin dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerden en az 2,25 metre yüksekte duracak konumda yerleştirilecek.

Tabelalarda dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten öğeler, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri çağrıştıracak, korku ve batıl inançları içeren, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engellilerle ilgili ifade veya görüntüler kullanılmayacak.

Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyuru ve tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabelalar bulundurulmayacak. Yerleşke içinde yer alan kamu binalarının tabelaları, hiçbir şekilde ağaçlara asılmayacak.

Kaynak: CnnTurk.com

Bu Yazıyı Paylaşın