altinoz.com.tr

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Düzenlenecek İSEDAK Çok Taraflı Uluslararası Organizasyonların ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 806)

08 Mart 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30708

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 806

Ekli “Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Düzenlenecek İSEDAK Çok Taraflı Uluslararası Organizasyonların ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar”m yürürlüğe konulmasına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (z) bendi ile ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

7 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.