altinoz.com.tr

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30279

Millî Eğitim Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “eğitimine” ibaresi “sürecine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri hâlinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/8/2016 29790
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/10/2017

30223